Penilaian Anuiti Beli-Belah Mini

Anuiti Beli-Belah® adalah satu konsep berevolusi yang membantu pembeli bijak menukar perbelanjaan kepada pendapatan melalui SHOP.COM. Tidak seperti anuiti biasa yang ditawarkan oleh bank, anda tidak perlu melaburkan wang yang banyak untuk mula - pelaburan anda adalah apa yang anda telah belanjakan untuk pembelian harian.

Marilah kita mengambil satu penilaian pantas untuk menyemak sama ada anda telahpun sedang membuat perbelanjaan yang boleh diguna untuk membina Anuiti Beli-Belah.

Penilaian Anuiti Beli-Belah Mini

Sebelum Anda Boleh Teruskan

Sila menyemak semula dan bersetuju dengan terma-terma dan syarat-syarat berikut:

Dengan menanda pilihan ini, anda mengaku bahawa anda telah membaca dan menerima Dasar Penggunaan dan Dasar Privasi kami, yang menghuraikan cara kami mengumpul dan memproses maklumat seperti alamat IP, nama, alamat e-mel dan banyak maklumat tambahan lain anda yang kami akan tanya semasa anda mendaftar.